Zaproszenie do udziału w Projekcie "Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim"

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Co warto wiedzieć

folder

formularz zgłoszeniowy do projektu

formularz zwrotu kosztów dojazdu

oswiadczenie uczestnika projektu

Program ABCDE samokontroli znamion

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019