Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

                         

           Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

          „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" jest kolejnym dokumentem opracowanym w ramach projektu pn.: „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracja Kalisko
-Ostrowskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.

  

Głównym celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO - Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata, natomiast cele szczegółowe to:

  • poprawa dostępności terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego AKO;
  • zrównoważony rozwój transportu, niwelowanie zróżnicowań, tworzenie spójnej sieci infrastruktury transportowej;
  • poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  • bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych;
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Udostępniając Państwu projekt Studium zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Studium przeprowadzone zostaną w dniach 3-24 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną dwa spotkania:

  • 11 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza - Główny Rynek 20.
  • 12 czerwca br. (piątek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej ostrowskiego Urzędu Miejskiego
    - al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi do projektu Studium należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl  w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

Projekt Studium wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag.  

Załączniki 7a, 21a, 21d, 22 oraz 26

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A - pokój 305.

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019