Zasada wzajemnej zgodności - program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 

Zasada wzajemnej zgodności - program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - broszura informacyjna

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS KONTROLI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI:

  • Obliczanie maksymalnych dawek azotu lub plan nawozowy
  • Rejestr zabiegów agrotechnicznych dotyczący nawożenia azotem
  • W przypadku składowania obornika na pryzmie – mapka z lokalizacją i data założenia
  • W przypadku zbywania/nabywania nawozów naturalnych – umowa na zbycie
  • Ewidencja stosowania środków ochrony roślin
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • Protokół z badania technicznego opryskiwacza

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019