Godziesze Wielkie, 04 października 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

dla Mieszkańców Wsi Aleksandria, Bugaj, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Jamnice,

Końska Wieś, Saczyn, Skrzatki, Takomyśle, Zajączki, Zajączki Bankowe

 

            Dnia 04 listopada 2019 roku o godz. 1305 w Sali nr A117 Sądu Rejonowego dla m.  st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.

            Posiedzenie jest wyznaczone celem zawezwania do próby ugodowej w sprawie zapłaty odszkodowania za dokonane uszkodzenia w uprawach spowodowane zalaniem użytków rolnych w październiku 2017 roku poprzez wylanie rzeki Pokrzywnicy.

            Informacja dotyczy tych Mieszkańców, którzy przystąpili do postępowania mającego na celu zawarcie ugody.

 

                                                                                      Józef Podłużny
                                                                                         Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019