24 grudnia 2014 roku Urząd Gminy będzie nieczynny

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt  Gminy Godziesze Wielkie

i n f o r m u j e,  że w dniu

24 grudnia 2014 roku

(wigilia)

Urząd Gminy będzie nieczynny

                                                      

                                                                               Wójt Gminy
                                                              
              Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019