29 marca 2013 roku (piątek) Urząd Gminy czynny do 13.00

 

          

   

O G Ł O S Z E N I E

   

  

Wójt   Gminy   Godziesze  Wielkie

o g ł a s z a,  że w dniu

29 marca 2013 roku (piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godziny 1300

                               

                                  Wójt Gminy

                                        Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019