31 maja 2015 roku odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Kaliskim

 

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 44

w GODZIESZACH WIELKICH

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 44 W GODZIESZACH WIELKICJ INFORMUJE, ŻE LOKAL WYBORCZY W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE KALISKIM  ZARZĄDZONYCH NA 31 MAJA 2015 r.

ZLOKALIZOWANY BĘDZIE W BUDYNKU „STARA GMINA"

 

Nr okręgu

Wchodzące w skład okręgu miejscowości

Siedziba komisji obwodowej (adres)

44

Bałdoń, Biała, Borek, Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Józefów, Kąpie, Końska Wieś, Kakawa-Kolonia, Krzemionka, Nowa Kakawa, Rafałów, Stara Kakawa, Stobno, Stobno Siódme, Saczyn, Skrzatki, Takomyśle, Wola Droszewska, Wolica, Zadowice, Zajączki Bankowe, Żydów

„STARA GMINA" Godziesze Wielkie,
ul Rynek 7
 62-872 Godziesze Małe

                                                                        Przewodniczący Komisji Okręgowej
                                                                                    Kamila Stysiak

                                                                                                  

UWAGA: Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie komisji okręgowej od godz.800 do 1800

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy W Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10,  w dniach od 08 maja 2015r do 15 maja 2015 r, w godzinach od 700 do 1500.

Więcej informacji na stronie BIP

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019