31 października 2014 roku Urząd Gminy Godziesze Wielkie będzie nieczynny

      

O G Ł O S Z E N I E

  

Wójt  Gminy  Godziesze Wielkie

i n f o r m u j e,  że w dniu

31 października 2014 roku (piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny .

  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31. 10. 2014 r. w godz. od 700 do 1200

będzie pełniony dyżur w sekretariacie Urzędu oraz w ewidencji ludności i PKO .

                        Wójt Gminy

                      Józef Podłużny

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019