Bezdomne psy z terenu naszej gminy czekające na adopcję

 

BEZDOMNE  PSY  Z  TERENU  NASZEJ  GMINY  CZEKAJĄCE  NA  ADOPCJĘ

 

 

 

KAŻDY  ZAINTERESOWANY  ADOPCJĄ  PROSZONY  JEST  O  KONTAKT  Z  PRACOWNIKIEM

URZĘDU  GMINY  W  GODZIESZACH  WIELKICH

PANIĄ KAMILĄ STYSIAK

tel. 62 76 11 089  wew. 20

OD  PONIEDZIAŁKU  DO  PIĄTKU  W  GODZINACH  7-15

WSZYSTKIE  PSY  ZE  SCHRONISKA  SĄ  WYSTERYLIZOWANE  I  ZASZCZEPIONE.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019