Dyżur konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu

                                                                                                     

     Punkt Informacyjny

   Funduszy Europejskich

 Starostwo Powiatowe w Kaliszu

                                                                                                                                     

 I N F O R M A C J A

                  W dniu 11 marca 2013 roku w godzinach 9:30 - 11:30  w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich będzie pełnił dyżur konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Podczas dyżuru pracownik PIFE w Kaliszu będzie udzielał bezpłatnych informacji wszystkim, którzy chcieliby uzyskać finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich zarówno w ramach Programu regionalnego jak i Programów krajowych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 lub uzyskać pomoc w rozliczeniu środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

W specjalnie przygotowanym stoisku zostaną udostępnione bezpłatne materiały informacyjne poświęcone Funduszom Europejskim.

                                                                            ZAPRASZAMY

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019