Dyżur pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kaliszu w dniu 2 maja 2014 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt  Gminy

 Godziesze Wielkie

i n f o r m u j e,  że w dniu

2 maja 2014 roku (piątek)

Dyżur pełni pełnomocnik Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kaliszu

w godz. od 700 do godz. 1500

(Urząd Gminy, pokój nr 5)

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019