Głosuj na SUPERSOŁTYSA 2014 roku

Głosuj  na  SUPERSOŁTYSA  2014  ROKU

      Józef Olszewski od 12 lat pełni funkcję sołtysa wsi Bałdoń w naszej Gminie. Jest również wiceprezesem Rady Powiatowej Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów, wiceprzewodniczącym Rady Gminy Godziesze Wielkie. Za swoje zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz lokalnej społeczności został wyróżniony przez Wójta Gminy i Starostę Powiatu Kaliskiego. Jego priorytetem jest budowa nowych dróg.

Na SYPERSOŁTYSA 2014 roku głosujemy do 20 lipca br.

Wyślij sms o treści SUPER.244 na numer 72355

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019