Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie przedłuża przyjmowanie wniosków suszowych.

    

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

      

                 W związku z przedłużającą się suszą na terenie Gminy Godziesze Wielkie, Gminna Komisja  do Szacowania Strat w Rolnictwie przedłuża przyjmowanie wniosków do dnia 26 sierpnia 2015r. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%.

Wnioski złożone w lipcu 2015r zostaną skorygowane i nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Wnioski można składać do 26 sierpnia 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

   

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019