Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu

      

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GODZIESZE  WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 r.

     

            Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Uczestnicy:

1. organizacje pozarządowe,

2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

    

Termin konsultacji ustala się od dnia  22.10.2013 r. do  dnia 29.10. 2013 r.

     

            Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych opinii:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, (Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe) - w sekretariacie pokój nr 5,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej : godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Nie przedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w/w terminie oznacza  rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

                                                               Józef Podłużny

                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik:

Program współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2014 r. 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019