Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

 

Godziesze Wielkie, 03 sierpnia 2011 roku

ON. 210.1.2011

   
  

 

INFORMACJA O  WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO PRACY

Ds. księgowości budżetowej - ½ etatu

w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

 

   

           Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Karolina Tułacz

zam. Godziesze Małe

    

 

U z a s a d n i e n i e   dokonanego wyboru:

 

Pani Karolina Tułacz  posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska pracy. Kandydatka została wybrana ze względu na dobrą znajomość interpretacji przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych na w/w stanowisku.

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjnej .

 

Kandydatka spełnia wymagania potrzebne na tym stanowisku pracy.

   

                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

                                                                          Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019