Kontynuacja akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego w 2015 roku

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE 

    

Informuję Państwa, że Starosta Kaliski podjął decyzję o kontynuacji akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego  na 2015 rok.

Wnioski mogą być składane przez :

1.     Osoby fizyczne

2.     Przedsiębiorców

3.     Jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski i inne formularze należy pobrać ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego: http://www.powiat.kalisz.pl/   (- ochrona środowiska , Powiatowy Program Usuwania Azbestu 2015r.)

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich od 23 lutego 2015 do 16 marca 2015r , pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że wnioski złożone w Urzędzie Gminy, a następnie przekazane do Starostwa Powiatowego w Kaliszu w 2014 roku - utraciły swoją ważność i nie będą brane pod uwagę przy realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2015 roku.

                                                                                                   Józef Podłużny
 
                                                                                                     Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019