Kontynuacja akcji usuwanie azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

Informuję Państwa, że Starosta Kaliski podjął decyzję o kontynuacji akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego  na 2014 rok.

Wnioski mogą być składane przez :

•1.      Osoby fizyczne

•2.      Przedsiębiorców

•3.      Jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski i inne formularze należy pobrać ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego:

http://www.powiat.kalisz.pl/ (- ochrona środowiska , Powiatowy Program Usuwania Azbestu 2014r.)

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich od 24 marca 2014 do 22 kwietnia 2014r , pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że wnioski złożone w Urzędzie Gminy, a następnie przekazane do Starostwa Powiatowego w Kaliszu w 2013 roku - utraciły swoją ważność i nie będą brane pod uwagę przy realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2014 roku.

                                                                                       z up. Wójta Gminy

                                                                                     Teresa Walęcka

  

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019