Kontynuacja usuwania azbestu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2016 roku realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu

     

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

  

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuję Państwa, o kontynuacji akcji usuwania azbestu na terenie Gminy Godziesze Wielkie  w  2016 roku realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Wnioski mogą być składane przez :

1.     Osoby fizyczne

2.     Wspólnot mieszkaniowych

3.     Przedsiębiorców

4.     Jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

    

Wnioski i inne formularze należy pobrać ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego:

http://www.powiat.kalisz.pl/ ( - ochrona środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu 2016 r.)

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich od 25 lutego 2016 do 18 marca 2016 r. , pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że wnioski złożone w Urzędzie Gminy, a następnie przekazane do Starostwa Powiatowego w Kaliszu w 2015 roku - utraciły swoją ważność i nie będą brane pod uwagę przy realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2016 roku.

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019