Kurenda do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie - usuwanie abestu na terenie Powiatu Kaliskiego na 2013 rok

    

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

       

Informuję Państwa, że Starosta Kaliski podjął decyzję o kontynuacji akcji usuwania azbestu na terenie Powiatu Kaliskiego  na 2013 rok.

Wnioski mogą być składane przez :

  1.      Osoby fizyczne

  2.      Przedsiębiorców

  3.      Jednostki sektora finansów publicznych.

    

Wnioski i inne formularze należy pobrać ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego: http://www.powiat.kalisz.pl/ (- ochrona środowiska , Powiatowy Program Usuwania Azbestu).

   

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich od 15 marca 2013 do 15 kwietnia 2013r w godzinach pracy Urzędu.

   

Jednocześnie informuję, że wnioski złożone w Urzędzie Gminy, a następnie przekazane do Starostwa Powiatowego w Kaliszu w 2012 roku - utraciły swoją ważność i nie będą brane pod uwagę przy realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2013 roku.

      

                                                               Józef Podłużny

                                                                Wójt Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019