Kurenda do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie w związku z wystąpieniem klęski huraganu i nawalnych deszczy

   

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem klęski huraganu i nawalnych deszczy rolnicy, mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat. Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu.                                                    

Wnioski można składać do 21 czerwca 2013 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie po 24 czerwca 2013 roku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.

                                                                                       z up. Wójta Gminy

                                                                                        Teresa Walęcka

                                                                                       Sekretarz Gminy 

  

    Dokumenty do pobrania:

 Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019