KURENDA

DO ROLNIKÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

            Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Godziesze Wielkie pracuje Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W związku z tym rolnicy mogą zgłaszać się do Komisji z wnioskiem o dokonanie oględzin uszkodzonych upraw w celu oszacowania strat.                        

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Komisja dokona oględzin niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.    

JEDNOCZEŚNIE ZAZNACZAM, ŻE ZGŁASZANA DO SZACOWANIA UPRAWA NIE MOŻE BYĆ ZEBRANA LUB USUNIĘTA PRZED DOKONANIEM OGLĘDZIN KOMISJI.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej

http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

 

                                                             z up. Wójta Gminy
                                                            Alicja Jędrasiewicz
                                                          Zastępca Wójta Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019