Kurenda do rolników z terenu Gminy Godziesze Wielkie - straty w uprawach ozimych w okresie styczeń i luty 2012r

   

Kurenda

do rolników z terenu

Gminy Godziesze Wielkie

   

 

         Tegoroczna zima, a w szczególności silne mrozy jakie wystąpiły w okresie stycznia i lutego 2012r. spowodowały zauważalne straty w uprawach ozimych.

Straty te mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju upraw, klasy gruntu oraz położenia pola.

Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia przez Rolnika decyzji co do sposobu wykorzystania gruntów objętych mniejszymi lub większymi szkodami - chcemy zarejestrować powstałe straty, aby w momencie uruchomienia działań Państwa, posiadać ich rejestr.

W tym celu prosimy Rolników o wypełnienie pierwszej części „Notatki służbowej" obejmującej dane właściciela oraz wykaz strat w poszczególnych uprawach z szacunkowym określeniem strat.

„Notatki służbowe" dostępne będą u Państwa Sołtysów.


Bardzo proszę o wypełnienie ich pierwszej części i złożenie do 30 marca 2012 r. u Państwa Sołtysów lub w Urzędzie Gminy.

                                                                       Wójt Gminy

                                                                   Józef Podłużny

Załącznik:

Notatka służbowa dotycząca oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych mrozami w styczniu i lutym 2012r.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019