Nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Beneficjenci Programu:
• osoby fizyczne
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe 

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 20.06.2016 roku do wyczerpania budżetu Programu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Link do strony : http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-prosument.html

Kontakt : WFOŚiGW, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, tel. (61) 845 62 97 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019