Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

            Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie,

z dniem 01 stycznia br. uległy zmianie zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisami ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu (Start/Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kaliskim).

 

                                                                                             Józef Podłużny

                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019