Od dnia 1 kwietnia 2014 roku obsługę wieczorną i świąteczną chorych będzie sprawował Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Kalisz, dnia 25 marca 2014 rok

KURENDA

  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie, 

 

informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2014 roku obsługę wieczorną i świąteczną chorych będzie sprawował Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, a nie jak do tej pory Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Puls" w Kaliszu przy ul. Polnej 29.

Wieczorynka będzie czynna w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Będzie mieścić się przy ulicy Poznańskiej 79 w Kaliszu (tj. po prawej stronie stojąc przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym) w budynku technicznym przy pogotowiu ratunkowym.

Mieszkańcy Kalisza jak i powiatu kaliskiego będą tam mogli otrzymywać pomoc medyczną doraźną i świąteczną. Lokalizacja jest wynikiem konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia, który na najbliższe trzy lata wygrał Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu.

   

Członek Rady Społecznej                     Członek Rady Społecznej                  Wójt Gminy

Wojewódzkiego Szpitala                       Wojewódzkiego Szpitala                    Godziesze Wielkie

Zespolonego w Kaliszu                        Zespolonego w Kaliszu                     Józef Podłużny

oraz Członek Zarządu                          oraz Starosta Kaliski

Województwa Wielkopolskiego            Krzysztof Nosal

Krzysztof Grabowski

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019