Odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2013 przesłane przez Urząd Gminy Godziesze Wielkie dotyczące obwieszczenia o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie linii dużych prędkości Warszawa

 

             Poniżej znajdują się odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2013 roku przesłane przez Urząd Gminy Godziesze Wielkie dotyczące obwieszczenia o planowanym przedsięwzięciu, polegającym na budowie linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław.

     strona1           strona2          strona3

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019