Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Powrót do trad

   

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
"Powrót do tradycji Dożynki Gminne w Godzieszach Wielkich"

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019