Kurenda do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie w związku z wystąpieniem wody na rzece Prośnie w dniach 04 - 08 maja 2013 roku

 

KURENDA   DO  MIESZKAŃCÓW

GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem wody na rzece Prośnie w dniach 04 - 08 maja 2013r rolnicy, których pola położone są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat.

Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu w wyniku zalania.                                                    

 

Wnioski można składać do 23 maja 2013 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie 24 maja 2013 roku i do tego czasu nie należy uszkodzonych upraw zaorywać.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.


Józef Podłużny

Wójt Gminy

 

   Pliki do pobrania:

   Informacja i oświadczenie o stratach poniesionych przez rolnika w 2013 roku 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019