Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2016 roku o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie ds. budownictwa, urbanistyki i architektury

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2016 roku - Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie ds. budownictwa, urbanistyki i architektury

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019