Postanowienie nr 49/14 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Godziesze Wielkie

   

Postanowienie nr 49/14
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
 z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie zwołania pierwszej nowo wybranej Rady Gminy Godziesze Wielkie

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019