Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu prowadzi nabór na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kaliszu

                

            Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu prowadzi nabór na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kaliszu, które mają zapewnione miejsce pracy lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą po ukończeniu szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu w pok. 103A  tel. 62 76 89 734.

  

                                                                Małgorzata Wypiorczyk
                                                    
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
                                                                      
PUP Kalisz

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019