Punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 8-15 w dniu 31 marca 2015 roku

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
w Kaliszu
,

w celu przybliżenia charakteru pracy
 i funkcjonowania administracji podatkowej,


z a p r a s z a

 Podatników rozliczających się z tytułu podatków
w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu,
w dniu:

7 marca 2015 r. w godz. od 9.00 do 13.00
na

D Z I E Ń    O T W A R T Y

Harmonogram „Dnia otwartego":

•1)    uzyskanie   informacji  o  pracy  i  organizacji  Urzędu w poszczególnych jego komórkach;

•2)    prezentacja multimedialna na temat składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną;

•3)    umożliwienie samodzielnego złożenia własnego zeznania podatkowego drogą elektroniczną na stanowisku komputerowym, przy pomocy pracownika  Urzędu;

•4)    pomoc w różnych sprawach podatkowych (np. w prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego za 2014 r.);

•5)    możliwość złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym za 2014 r.;

•6)    indywidualne konsultacje i rozmowy.

„Dzień otwarty" daje Państwu możliwość uzyskania informacji  i pomocy w różnych sprawach podatkowych.

Punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2014 rok
 w siedzibie Urzędu  Gminy  w godz.  8.00 - 15.00  w dniu:

31
marca 2015 roku

                                                                              Serdecznie zapraszam

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019