Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 250/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2014 roku

Umowa o wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu

Rozliczenie z realizacji wykonania zadania z dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2014 roku

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019