Terminarz zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszy sołeckich w 2015 roku

                                

                               

                     Informacja o zaplanowanych zebraniach wiejskich 
       dotyczących przeznaczenia Funduszy Sołeckich w 2015 roku:

  
   - 29.08.2014r. - sołectwo Krzemionka, godz. 1900 -  sala OSP w Krzemionce,

   - 30.08.2014r. - sołectwo Godzieszki, godz. 1900 - posesja Pana Sołtysa,

   - 31.08.2014r. - sołectwo Saczyn, godz. 1500 - sala OSP w Saczynie,

   - 02.09.2014r. - sołectwo Godziesze Małe ul. Ostrowska, godz. 1800 - Świetlica  "Stara Gmina" Godziesze Wielkie, ul. Rynek 7,

   - 06.09.2014r. - sołectwo Borek, godz. 1700 - sala OSP w Borku,

   - 12.09.2014r. - sołectwo Godziesze Wielkie, godz. 1800 -  Świetlica "Stara Gmina" Godziesze Wielkie, ul. Rynek 7,

   - 14.09.2014r. - sołectwo Biała, godz. 1400 - sala OSP w Białej,

   - 19.09.2014r. - sołectwo Stobno Siódme, godz. 1900 - Szkoła Podstawowa w Stobnie Siódmym,

   - 21.09.2014r. - sołectwo Skrzatki, godz. 1400 - Świetlica "Stara Gmina" Godziesze Wielkie, ul. Rynek 7,

   - 21.09.2014r. - sołectwo Kakawa - Kolonia, godz. 1600 - sala OSP w Kakawie - Kolonii,

   - 21.09.2014r. - sołectwo Zajączki Bankowe, godz. 1500 - sala OSP w Zajączkach Bankowych,

   - 23.09.2014r. - sołectwo Józefów, godz. 1900 - sala OSP w Józefowie, 

   - 24.09.2014r. - sołectwo Godziesze Małe, ulica Zadowicka, godz. 1900 - Świetlica "Stara Gmina" Godziesze Wielkie, ul. Rynek 7,

   - 24.09.2014r. - sołectwo Stobno, godz. 1900 - sala OSP Stobno,

   - 26.09.2014r. - sołectwo Zadowice, godz.1900 - sala OSP w Zadowicach. 

          

                                                                            Ilona Gretka 
 
                                                                        podinspektor
                                                          Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

    

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019