Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich informuje, iż otrzymał do publicznego wglądu uproszczony plan urządzenia lasów na terenie Gminy

   

OGŁOSZENIE

 

         Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich informuje, iż otrzymał do publicznego wglądu uproszczony plan urządzenia lasów na terenie Gminy.

W terminie 30 dni (do 15 listopada 2015 r.) zainteresowani właściciele lasów mogą też składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu urządzenia lasów, co stanowić będzie podstawę naliczenia podatku.

Plan wyłożony jest w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy w czasie pracy Urzędu.

                                                Józef Podłużny
                                                 Wójt Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019