VI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku

                  

               Zapraszam  do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia 2015 roku o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

  

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   a) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godziesze Wielkie,

   b) wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieokreślony,

   c) przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych w zakresie chodników,

   d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok.

3. Zamknięcie obrad sesji.

      

                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                       
Mirosława Kobyłka

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019