VIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 30 czerwca 2015 roku

 

             Zapraszam do wzięcia udziału w VIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek, 30 czerwca 2015 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10.

  1. Zmiana uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso,
  2. Zmiana uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3. Powołanie zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019 z obszaru Gminy Godziesze Wielkie,
  4. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
  5. Wyrażenie zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Godziesze Wielkie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
  6. Przyjęcie od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
  7. Zmiany w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,
  8. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku,
  9. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Godziesze Małe.  

                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                               Mirosława Kobyłka

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019