W dniu 2 maja 2013 roku Urząd Gminy będzie nieczynny

   

O G Ł O S Z E N I E

   

Wójt  Gminy

 Godziesze Wielkie

   

i n f o r m u j e,  że w dniu

  

2 maja 2013 roku (czwartek)

Urząd Gminy

będzie nieczynny

  

- natomiast w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. Urząd Gminy będzie czynny  zgodnie z ustalonym czasem pracy, tj. w godz. 7oo- 15oo

                                                  

        Wójt Gminy

                                                  Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019