Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz sołtysów wsi Gminy Godziesze Wielkie - 6 czerwca 2013 roku

      

                 Zawiadamiamy, że w czwartek 6 czerwca 2013 roku o godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz sołtysów wsi Gminy Godziesze Wielkie
.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Opracowanie koncepcji kanalizacji Gminy Godziesze Wielkie.
  2. Omówienie rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Gminie Godziesze Wielkie.
  3. Sprawy bieżące gminy.

          W posiedzeniu udział weźmie Pan Jerzy Puch specjalista w zakresie sporządzania, wniosków o pozyskanie środków z WFOŚiGW oraz środków z programów unijnych WRPO, PROW.

    

              Przewodniczący Komisji                                     Przewodnicząca Komisji    
    Budżetu, Finansów i Rolnictwa               Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
                                                                                     i Bezpieczeństwa Publicznego
           Marek Kęszycki                                                      Mirosława Kobyłka
   
   

  

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019