WSTRZYMANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 

WSTRZYMANIE  KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ

  

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że Wojewoda Wielkopolski wstrzymał (z dniem 13 marca 2020 roku) kwalifikację wojskową na terenie całego Województwa Wielkopolskiego.

            W tej sytuacji wszystkie „wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej" zaadresowane do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie –  są   nieważne.

 

                                                          Józef Podłużny
                                                            Wójt Gminy

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019