X sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 11 września 2015 roku

 

              Zapraszam do wzięcia udziału w X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 11 września 2015 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10.

Tematem obrad będą:

1. Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Godziesze Wielkie.

3. Informacja z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.

4. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu

  a) przedstawienie opinii o kandydatach przez zespół opiniujący,

  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  c) wybór ławnika i podjęcie uchwały o wyborze ławnika na kadencję 2016-2019,

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

  c) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

  d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022.

                       

                           Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                 Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019