Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zaproszenie
do udziału w dialogu technicznym

            Gmina Godziesze Wielkie działając na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) informuje, o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w rozumieniu w/w ustawy poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Załączniki:

1. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w dialogu technicznym

2. Formularz zgłoszenia udziału w czynnościach dialogu technicznego

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019