Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Na podstawie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w następstwie powzięcia informacji o braku zwrotu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 listopada 2020 r. niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu Godziesze 1966 umową nr 2/SPORT/2020 z dnia 17 lutego 2020 r., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zwrot do budżetu Gminy Godziesze Wielkie niewykorzystanej dotacji w ramach ww. umowy.

pobierz zawiadomienie

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019