Zebranie wiejskie wsi Wola Droszewska w sprawie wyboru sołtysa wsi

 

   

K U R E N D A

Wójt Gminy Godziesze Wielkie  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 25 czerwca 2015 r,  godz. 2000 w Sali OSP Wola Droszewska odbędzie się zebranie wiejskie wsi Wola Droszewska  w sprawie wyboru sołtysa.

W przypadku braku obecności wymaganej liczby mieszkańców wyznacza się nowy termin zebrania - 25 czerwca 2015 roku, godz. 2015 .

  

Wszystkich posiadających prawo wyborcze, którzy chcą współdecydować o losach swojej wsi prosimy  o przybycie.

   

                                                                    Józef Podłużny
                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019