Zmiana ceny wody i ścieków

   

Zmiana ceny wody oraz ścieków

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2013 roku weszły w życie:

  • uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1 m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz stawki opłaty abonamentowej na obszarze Gminy Godziesze Wielkie
  • uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprawadzanie ścieków na obszarze Gminy Godziesze Wielkie
  • uchwała XXVII/146/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków Gminy Godziesze Wielkie

Obecnie opłata wynosi: 

  • opłata za 1 m3 wody wynosi 2,85 zł + VAT (8%)
  • opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza dla wszystkich odbiorców wody wynosi - 2,08 zł + VAT (8%)
  • opłata za ścieki socjalno - bytowe z gospodarstw indywidualnych wynosi 4,13 + VAT (8%)
  • opłata za ścieki przemysłowe wynosi 7,00 zł + VAT (8%)
  • opłata za ścieki socjalno - bytowe dowożone na oczyszczalnię ścieków w Godzieszach Wielkich:
  •       z terenu Gminy Godziesze Wielkie wynosi 5,00 zł + VAT (8%)
  •       dowożone spoza terenu Gminy wynosi 12,50 + VAT (8%)

Więcej informacji na stronie BIP

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019