Kalendarz zebrań wyborczych - wybory sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Godziesze Wielkie - styczeń 2015 rok

 

 

Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie