Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap" nr POIS.02.03.00-00-0198/16

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap - opis projektu

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych