Projekt "Krok w przyszłość"

Witam serdecznie,

Projekt pt. "Krok w przyszłość" realizowany jest przez EURO - EDUKATOR we współpracy z  Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej (18 - 60 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

W ramach projektu oferujemy:
- zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem
- zajęcia z doradcą zawodowym
- indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
- szkolenia zawodowe (śr. 120 godzin)
- 3-miesięczne staże zawodowe (dla części Uczestników)
- pośrednictwo pracy

Uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (do 150 zł/miesiąc)
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,65 zł netto/godzina)
- stypendium stażowe (997,40 zł netto/miesiąc + zwrot kosztów dojazdu na staż)
- ubezpieczenie NNW podczas staży
- badania lekarskie przez rozpoczęciem staży zawodowych


Osoba do kontaktu:

Hanna Banasiak

Tel: 62-736 10 27
Młodszy Specjalista
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
www.euro.ctiw.pl
h.banasiak@euro.ctiw.pl