Badanie ankietowe przeprowadzane w dniach 1-20.X.2018r. na terenie gminy Godziesze Wielkie przez Urząd Statystyczny w Poznaniu

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach-01-20102018/ oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu http://poznan.stat.gov.pl/ 

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

Plakat informujący o przeprowadzeniu ankiety

 

Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
+48 61 2798 325

Urząd Statystyczny w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. +48 61 2798 200
SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl