Kurenda dla mieszkańców sołectwa Godziesze Małe ul. Zadowicka

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Godziesze Małe ul. Zadowicka  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 24 września (wtorek) 2019 r., godz. 1800 w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 Godziesze Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Godziesze Małe ul. Zadowicka w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                            Irena Harendarz

                                        Sołtys sołectwa Godziesze Małe ul. Zadowicka